Om lite mer än en månad, den 1 september, får Sverige en helt ny myndighet för digital förvaltning.
Den nya myndigheten inrättas i Sundsvall och tar över ett antal uppgifter som i dag ligger på Ekonomistyrningsverket (ESV). Bland annat åtagandet att främja arbetet med e-handel i staten och påskynda övergången till PEPPOL.

Beslutet att starta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn presenterades av regeringen i slutet av förra året i och med att satsningen ingick i budgetpropositionen för 2018. I verksamhetsförklaringen slås det fast att myndigheten ska arbeta med att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting.
Valet av Sundsvall som placeringsort motiveras med att det ligger i regeringens strävan att ökar den statliga närvaron i hela landet. Myndigheten kommer under de inledande åren att bli arbetsplats för uppskattningsvis 50-60 medarbetare. Inrättandet överses och planeras av en särskild tillsatt organisationskommitté under ledning av Bengt Kjellson. Bland annat har kommittén utrett och lämnat förslag gällande myndighetens organisation, arbetsordning och verksamhetsplan.

I kommittédirektivet för digitaliseringsmyndigheten anges vilka fyra områden som den nya statliga inrättningen tar över från Ekonomistyrningsverket:

  • Främja arbetet med e-handel i staten inklusive arbetet med PEPPOL.
  • Stödja regeringens satsning på e-förvaltning och följa upp den offentliga förvaltningens digitalisering.
  • Följa upp myndigheters IT-användning och hur de tillvaratar digitaliseringens möjligheter.
  • Främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av e-delivery, som avser lösningar för elektroniskt informationsutbyte.

ESV ser överlag positivt på instiftandet av en digitaliseringsmyndighet, men påtalar att det behövs fler åtgärder. Exempelvis anslagna medel för finansiering av gemensamma digitala tjänster, styrande regelverk och ändamålsenliga finansieringsformer. ESV menar också att etableringen av en myndighet med ett samlat ansvar inte minskar andra myndigheters och kommunsektorns ansvar för den digitala utvecklingen.
Även SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har kommenterat digitaliseringsmyndighetens tillkomst. Den välkomnas av SKL som länge velat se en nationell kraftsamling för att främja digitaliseringen i offentlig sektor.

Just att den nya myndigheten ska stötta andra myndigheter, kommuner och landsting i digitaliseringsarbetet är något som betonas av regeringen.
– För att ta tillvara på de besparingar och positiva effekter digitaliseringen bidrar till behöver styrningen och samordningen i den offentliga sektorn stärkas. Där kommer den nya myndigheten att spela en viktig roll. I slutändan handlar det om att effektivisera offentliga verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

InExchange rullar på även i utspridd upplaga

test

Gör som InExchange – följ Global Pride

Info med anledning av covid-19

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram