Nya lagen visar att e-fakturan tagit över

Snart blir det lag i Sverige på elektronisk fakturering vid all offentlig upphandling.
Lagförslaget ligger ute på remiss september ut och kommer med största säkerhet att börja gälla från 2019.
Införandet markerar det faktum de flesta är överens om.
Alla fakturor i vårt land borde skickas elektroniskt.

Lagförslaget offentliggjordes av Finansdepartementet sista dagen i juni. När remisstiden löper ut i och med septembers utgång är tredje steget – av sammanlagt åtta – i lagstiftningskedjan avklarat. Eftersom det råder en tvärpolitisk samsyn i ärendet finns inga synliga hinder i vägen. Lagen kommer att förverkligas om lite mer än ett år.
Den är i sin tur välkommen.
– Det lyfter debatten när det kommer en ny lag, säger Robert Aradszky som är upphandlingsstrateg på Svedala kommun i Skåne.
Men Robert hade gärna sett att den kommande paragrafen varit skarpare och inkluderat e-fakturaanvändning i ännu större omfattning.
– Lagen befäster det merparten av oss redan gör i dag. Det hade varit häftigare om man krävt att all fakturering till kommuner och offentliga myndigheter skulle ske elektroniskt. Även om det råkar vara blomsterhandeln runt hörnet skulle kravet vara elektronisk fakturering. Jag kan tala för Svedalas del. Vi sparar enormt mycket tid och pengar på att ha elektroniska fakturor även från den lilla företagaren, säger han.

Snabb ökning

Svedala kommun blev kund hos InExchange 2013. Kommunen är e-fakturamottagare med referenskontroll och använder inköpsanalystjänsten. De erbjuder även sina leverantörer InExchanges webbportal. Leverantörer som sänder mindre än 100 fakturor per år till Svedala kommun har därmed möjlighet att kostnadsfritt skicka e-faktura till kommunen.
–  Jag bearbetar våra leverantörer hårt med att de ska skicka elektroniska fakturor, betonar Robert och berättar att andelen elektroniska fakturor ökat från 46 procent till cirka 78-80 procent på ett år. Eftersom kommunen hanterar 33 000 fakturor årligen handlar det om en ansenlig mängd.
– Vi har referenskrav. Det gör att vi minskar vår administration otroligt mycket om vi får över fakturorna i elektronisk tappning, inskjuter han.

Fördelaktigt

Robert framhåller även andra fördelar.
– Vi har i samband med upphandlingar en helt annan analysförmåga när vi får elektroniska fakturor. Vi kan på ett mycket grundligare vis analysera vad vi handlat under den gångna avtalsperioden. Det är en stor styrka.
– Sedan har vi detta med kategoriseringen av leverantörer som gör det avsevärt lättare för oss att följa vår avtalstrohet. Handlar vi det vi ska? Betalar vi rätt pris? Det finns otroligt många sådana saker att spara pengar på och som ökar trovärdigheten gentemot leverantörerna, tillägger han.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise