Wallenstam AB, med över 370 dotterbolag, är ett av Sveriges största fastighetsbolag med bostads- och företagsfastigheter i Göteborg, Stockholm samt i Helsingborg. Företaget omsätter cirka 2,6 miljarder kronor.

Under 2012 påbörjade InExchange en leverantörsbearbetning åt Wallenstam, med syfte att få deras leverantörer att skicka e-fakturor till dem istället för pappersfaktura. På bara ett par månader är nu mer än hälften av Wallenstams leverantörsfakturor elektroniska. Detta resultat har gjorts möjligt dels genom att erbjuda leverantörerna 100 kostnadsfria fakturor på InExchange Web och även genom en leverantörsbearbetning.

Joel Rådhammar, Wallenstam AB säger:
”Som ett led i att öka vår andel elektroniska fakturor valde vi samarbetspartnern InExchange. Vi hade självklart högt satta mål men att över häften av våra leverantörsfakturor skulle vara elektroniska efter bara ett halvår är ett utfall som översteg även våra förväntningar.”

Målet är givetvis att ansluta alla leverantörer, ett mål som inte känns helt orimligt i takt med att e-fakturasverige växer och att hundratals företag ansluter sig till e-faktura varje vecka.

Är du nyfiken på vad en leverantörsbearbetning innebär? Läs mer här!