Projektet Wiser möter framtidens behov idag

Wiser

Uppfyll framtidens behov genom att kompetensutveckla i dag.
Det är kärnpunkten i ett fyraårigt utbildningsprojekt som Högskolan i Skövde startat. Projektet heter WISER och finansieras av KK-stiftelsen som beviljat 27 miljoner kronor.
Fokus ligger på industriell högteknologi och IT-vetenskap.
Drygt ett 20-tal företag samverkar med Högskolan i den här satsningen. InExchange är ett av dessa. Fler är på gång.

Wiser
Foto: Högskolan i Skövde

Den pågående teknikutvecklingen innebär att yrkeslandskapet står inför omfattande förändringar framöver. Genom att korsa industrins framsteg med digitala innovationer framkallas inte bara nya lösningar utan också nya yrken.
Den utvecklingen är viktig, eller snarare nödvändig, att hänga med i.
Och det kan inte ske i morgon. Det behöver äga rum nu.

Kompetensförstärkning
Det är mot den här bakgrunden som Högskolan i Skövde initierat WISER. Det är ett projekt som under de kommande fyra åren ska generera kompetenshöjande insatser inom olika framtida teknologier. Satsningen möjliggörs tack vare beviljade medel, på totalt 27 miljoner kronor, från stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – i dagligt tal benämnd KK-stiftelsen – som är ett statligt forskningsstödjande organ.
En förutsättning för att KK-stiftelsen ska bifalla olika projekt är att dessa sker i samverkan med näringslivet. Mer än 20 företag medverkar i WISER och fler står på kö. Bland anslutna företag märks exempelvis Powertrain Engineering Sweden (före detta Volvo Cars Skövde), Volvo GTO, ABB, IDC och, inte minst, InExchange som är verksamt inom digital affärskommunikation och har sitt huvudkontor i Skövde.
– Utifrån vårt perspektiv är denna typ av initiativ, som riktar sig till kompetensförstärkning i närområdet, väldigt viktiga för oss. Det fyller ett centralt behov när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning, menar Anders Jonsson, vd på InExchange.

Start i mars
Officiell start för WISER är i mars och kurserna som inleds i höst kommer alla yrkesverksamma att kunna söka. Beträffande InExchange har Anders Jonsson känslan att kurserna kan attrahera både nuvarande och blivande medarbetare.
– Högskolan i Skövde har många spännande kunskapsområden att erbjuda. Det gör utbildningarna väldigt tilltalande. Vad jag förstår kommer också studieformerna vara flexibla. Det ska vara möjligt att läsa på distans och på halv- respektive kvartsfart. Studierna går således att kombinera med ordinarie arbete, konstaterar han.
Angående kursutbudet har Högskolan i Skövde uttalat att WISER ska utgå från industrins behov. Samtidigt är det sagt att anslutna företag sätter behoven.
Anders Jonsson är övertygad om att utbudet av utbildningar även kommer att täcka in områden som är väsentliga för den bransch där InExchange hör hemma.
– Det finns en produktionsvinkel på högskolan, och då tänker jag på produktionsteknik och så vidare, men samtidigt har skolan program på IT-sidan såsom virtuella system, AI och cybersäkerhet. Det går även att hitta intressanta bitar när det gäller beteendelära. Jag tänker exempelvis på ledarskap och organisation, säger han och betonar:
– Tack vare att det finns så många olika inriktningar har Högskolan möjlighet att forma utbildningarna utifrån medlemsföretagens önskemål.

Projektledare för WISER är Tehseen Aslam, Högskolans vicerektor för samverkan och lektor i produktionsteknik, Ainhoa Goienetxea, lektor i produktionsteknik, och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Läs vidare...

Över 90 procent e-faktura hos 25 myndigheter

Under fjolåret var 84 procent av alla fakturor till våra statliga myndigheter elektroniska. Hos 25 av myndigheterna var andelen e-fakturor till och med 90 procent eller mer.

Digitaliserade ekonomier har klarat pandemin bättre

Sverige, Finland och Danmark ligger i topp i fråga om digital utveckling och har därför ekonomiskt sett drabbats av ett mildare bakslag under pandemin än andra EU-länder.

Biljoner med papper – men volymen minskar

Enligt färsk statistik minskade under 2020 antalet pappersutskrifter världen över med 14 procent jämfört med året innan.

Skicka din första e-faktura idag!

Kom igång gratis genom att skapa ditt konto hos oss. Det tar bara ett par minuter och sedan är du igång!

Illustration diagram