Projektet Wiser möter framtidens behov idag

Wiser Wiser

Uppfyll framtidens behov genom att kompetensutveckla i dag.
Det är kärnpunkten i ett fyraårigt utbildningsprojekt som Högskolan i Skövde startat. Projektet heter WISER och finansieras av KK-stiftelsen som beviljat 27 miljoner kronor.
Fokus ligger på industriell högteknologi och IT-vetenskap.
Drygt ett 20-tal företag samverkar med Högskolan i den här satsningen. InExchange är ett av dessa. Fler är på gång.

Wiser Wiser
Foto: Högskolan i Skövde

Den pågående teknikutvecklingen innebär att yrkeslandskapet står inför omfattande förändringar framöver. Genom att korsa industrins framsteg med digitala innovationer framkallas inte bara nya lösningar utan också nya yrken.
Den utvecklingen är viktig, eller snarare nödvändig, att hänga med i.
Och det kan inte ske i morgon. Det behöver äga rum nu.

Kompetensförstärkning
Det är mot den här bakgrunden som Högskolan i Skövde initierat WISER. Det är ett projekt som under de kommande fyra åren ska generera kompetenshöjande insatser inom olika framtida teknologier. Satsningen möjliggörs tack vare beviljade medel, på totalt 27 miljoner kronor, från stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – i dagligt tal benämnd KK-stiftelsen – som är ett statligt forskningsstödjande organ.
En förutsättning för att KK-stiftelsen ska bifalla olika projekt är att dessa sker i samverkan med näringslivet. Mer än 20 företag medverkar i WISER och fler står på kö. Bland anslutna företag märks exempelvis Powertrain Engineering Sweden (före detta Volvo Cars Skövde), Volvo GTO, ABB, IDC och, inte minst, InExchange som är verksamt inom digital affärskommunikation och har sitt huvudkontor i Skövde.
– Utifrån vårt perspektiv är denna typ av initiativ, som riktar sig till kompetensförstärkning i närområdet, väldigt viktiga för oss. Det fyller ett centralt behov när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning, menar Anders Jonsson, vd på InExchange.

Start i mars
Officiell start för WISER är i mars och kurserna som inleds i höst kommer alla yrkesverksamma att kunna söka. Beträffande InExchange har Anders Jonsson känslan att kurserna kan attrahera både nuvarande och blivande medarbetare.
– Högskolan i Skövde har många spännande kunskapsområden att erbjuda. Det gör utbildningarna väldigt tilltalande. Vad jag förstår kommer också studieformerna vara flexibla. Det ska vara möjligt att läsa på distans och på halv- respektive kvartsfart. Studierna går således att kombinera med ordinarie arbete, konstaterar han.
Angående kursutbudet har Högskolan i Skövde uttalat att WISER ska utgå från industrins behov. Samtidigt är det sagt att anslutna företag sätter behoven.
Anders Jonsson är övertygad om att utbudet av utbildningar även kommer att täcka in områden som är väsentliga för den bransch där InExchange hör hemma.
– Det finns en produktionsvinkel på högskolan, och då tänker jag på produktionsteknik och så vidare, men samtidigt har skolan program på IT-sidan såsom virtuella system, AI och cybersäkerhet. Det går även att hitta intressanta bitar när det gäller beteendelära. Jag tänker exempelvis på ledarskap och organisation, säger han och betonar:
– Tack vare att det finns så många olika inriktningar har Högskolan möjlighet att forma utbildningarna utifrån medlemsföretagens önskemål.

Projektledare för WISER är Tehseen Aslam, Högskolans vicerektor för samverkan och lektor i produktionsteknik, Ainhoa Goienetxea, lektor i produktionsteknik, och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Riksdagen Riksdagen
Nyheter

Avskaffade kravet ”Ett avgörande steg framåt”

Om en månad behövs inget räkenskapsmaterial i pappersform om det finns digitalt. ”Vi går in i en ny era av digital förvaring” säger Christofer Wiechert på InExchange.
Per Gustafsson
Byggmässa Byggmässa
Nyheter

Byggmässa som också bygger kontaktnät

InExchange besökte under onsdagen mässan Nordbygg. Dagen gav möjlighet att träffa befintliga kunder och samarbetsaktörer på partnersidan, men också skapa nya kontakter.
Per Gustafsson
Fredrik Hanses, InExchange Fredrik Hanses, InExchange
Nyheter

Inspirerande dag på Mötesplats Campus

”Bra möten och bra dialoger”. Det är Fredrik Hanses omdöme om mässan Mötesplats Campus i Östersund som InExchange deltog på i torsdags.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise