Smidiga digitala lösningar ger ett högt kundvärde

Åsa Pedersen
, Utvecklingsledare
Åsa Pedersen_BDO Åsa Pedersen_BDO

KUNDCASE SCANCLOUD

I den snabbt föränderliga affärsvärlden är förmågan att anpassa sig och omfamna digitala innovationer en nödvändighet för företag i alla branscher.
Ett företag som har gjort betydande framsteg inom detta område är BDO, och deras partnerskap med Scancloud har varit en viktig del i deras digitala processer.
Åsa Pedersen, utvecklingsledare på BDO har delat med sig av sina insikter och framhävt de betydande fördelarna med samarbetet. 

När vi frågar BDO om Scanclouds roll i deras tillväxt och framgång svarar de entusiastiskt att partnerskapet har varit bidragande i att skapa förutsättningar för deras kunders digitala lösningar. BDO arbetar ständigt med att utveckla sina tjänster och arbetssätt för att vara relevanta för sina kunder. De har insett att digitala transaktioner inte bara ger ett högt kundvärde, utan också låter kunderna leda och styra sina processer med hjälp av databaserade insikter. BDO har en stark önskan att främja papperslösa och effektiva processer där digitala fakturor och e-fakturor spelar en central roll. I detta arbete har samarbetet med Scancloud varit avgörande.

Långsiktiga relationer och kundutveckling

Ett av BDO:s centrala mål är att skapa långsiktiga relationer med sina kunder och vara en pålitlig partner i deras utvecklingsresa. De fungerar som bollplank och rådgivare när de ingår affärer, och det är tydligt att de strävar efter att vara med sina kunder varje steg på vägen. Deras motivation och drivkraft, ”People helping people to achieve their dreams,” genomsyrar deras arbete och serviceerbjudanden.

"I arbetet att främja papperslösa processer och fokusera på digitala fakturor och e-fakturor har samarbetet med Scancloud spelat en viktig roll."

Det finns en påtaglig ökande trend mot modernisering av ekonomifunktionen, ökad automatisering och införande av beslutsstöd. Åsa förklarar dock att Sverige ligger efter när det gäller e-fakturahantering i jämförelse med länder som Norge och Finland. Det beror bland annat på avsaknaden av specifik lagstiftning kring e-fakturor i Sverige, vilket har lämnat ansvaret för transformationen till byråer och systemleverantörer som BDO.

Digitala lösningar snabbt omtyckta

BDO är aktivt involverade i att hjälpa sina kunder genom denna transformation. De samarbetar nära sina systemleverantörer för att kontinuerligt förbättra och utveckla sina processer. Resultatet är att de kunder som redan har anammat digitala lösningar inte längre kan tänka sig att återgå till manuell fakturahantering.

Läs mer om BDO här.

BDO Sverige BDO Sverige
BDO en av världens största revisions- och konsultorganisationer och har en bit över 100 000 medarbetare i fler än 160 länder. I egenskap av fullservicebyrå inom alla ekonomiska områden har BDO ett 20-kontor runt om i Sverige och kombinerar den närvaron genom att verka globalt via BDO:s världsomspännande nätverk.

Webbplats

Huvudkontor
Stockholm
Anställda
Cirka 750 medarbetare i Sverige
Bransch
Revision och konsultation
Typ
B2B
Dela denna artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
Accountor
Samarbete som effektiviserar och kvalitetssäkrar
Mark & Energibyggarna
Lätt att växa med smidig lösning som grund
Appli
Trygg integration som underlättar vardagen

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise