Regeringen inrättar digitaliseringsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta ett digitaliseringsråd.
Etableringen sker för att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik.
– Rådet blir en viktig aktör för ett tydligare statligt ledarskap inom digitaliseringen av Sverige, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Instiftandet av digitaliseringsrådet har föregåtts av långa förberedelser.
En särskilt tillsatt digitaliseringskommission lämnade sent i fjol sitt slutbetänkande. I utredningen slogs det fast att Sverige behöver en ny strategi för digitalisering. I samma underlag framhölls att sex strategiska områden bör prioriteras: statligt engagemang, regelverk, kompetensförsörjning, infrastruktur, datadriven innovation samt säkerhet och integritet.

Nu tas det här efterfrågade steget på allvar. Nyheten om ett nytt digitaliseringsråd presenterades i Stockholm i fredags. Förutom bildandet av rådet ger regeringen Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att inrätta ett kansli som stöd i rådets arbete. Totalt kommer det i år att satsas 7,5 miljoner kronor för att finansiera bemanningen på kansliet.
Digitaliseringsrådet består av tio ledamöter samt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) som sammankallande. Ledamöterna i rådet är bland annat representanter från forskningsvärlden, näringsliv, fack och myndigheter.
– Jag är glad över att så många kompetenta personer från olika delar av samhället vill vara med och bidra. Vi kan gemensamt se till att saker och ting händer inom digitaliseringsområdet, säger Peter Eriksson.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise