Samverkan med Henrik i nyckelroll

Inom den oberoende branschorganisationen NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, bedrivs en särskild operatörssamverkan. När denna arbetsgrupp träffades i Stockholm för höstens första sammanträde valdes Henrik Möller, samtrafiksansvarig på InExchange, till konstellationens nya ordförande.

–  Jag är såklart mycket glad över förtroendet och är sporrad inför uppgiften att ytterligare stärka operatörernas position och samarbete, säger han.
Arbetsgruppen för operatörssamverkan är ett initiativ för att skapa en neutral plattform för samverkan på den lokala marknaden mellan olika operatörer av elektroniska meddelanden och processer. För att ingå som företag i gruppen är kravet att man dels är medlem i NEA och dels utför kommersiella leveranser av tjänster för att förmedla elektroniska affärstransaktioner mellan olika affärsparter.
Henrik betecknar ordförandeskapet som ett hedersuppdrag och som ett kvitto på att arbetet han hittills utfört i gruppen varit uppskattat och att han upplevs som en utmärkt drivkraft. I Henrik ser man en oerhört sakkunnig person med unik kompetens inom olika områden av e-affärer.

Just att stärka operatörernas status är något av ett personligt kall för honom.
– Även om man från offentligt håll uteslutande pratar PEPPOL som lösningen på alla problem, är det ändå vi operatörer som gör det stora jobbet, anser han och slår fast följande:
– Vi operatörer är tämligen okända i dag, men utför i det tysta ett hästjobb som underlättar för alla som vill skicka elektroniska fakturor och andra typer av affärsdokument.
Via utnämningen inom NEA:s regi är Henrik också Sveriges representant i den nordiska operatörsgrupp som sammanträder varje kvartal för att underlätta samarbetet mellan de nordiska länderna.

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en oberoende branschorganisation som verkar för ökad användning av e-affärer. I organisationen finns medlemmar representerade både från näringslivet och offentlig verksamhet, till exempel Ekonomistyrningsverket, Sveriges kommuner och landsting, IT-företag, energibolag och svenska storbanker.
För mer information www.nea.nu

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise