Sunda affärer för en hållbar framtid

Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom inköp och upphandling. Det menar Upphandlingsmyndigheten (UHM) som fått i direktiv av regeringen att bidra till att hela inköpsprocessen genomförs elektroniskt och att agera aktivt i standardiseringen av densamma.
– Uppdraget handlar om att verka för sunda offentliga affärer för en hållbar framtid, deklarerar Nassira El Kadaoui, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Som ett led i att infria den målsättningen har det satts upp fem delmål: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.
Granskar man strategin utförligt, och läser om delmålen, ser man att offentlig sektor återkommande pekas ut som ett viktigt område. Punkten ”Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande”, under det första uppräknade delmålet, är ett exempel. Ett annat är klassificeringen av den samlade informationen i offentlig sektor som ”en gemensam tillgång” och hur den kan förädlas, sammanställas och användas på andra sätt för att skapa nya tjänster.
”Offentlig sektor bör även bli bättre på att återanvända egen data, inom och mellan myndigheter, på ett sätt som möjliggör nya tjänster och ökad flexibilitet i kontakten med människor och företag, exempelvis med hjälp av artificiell intelligens” skrivs det vidare och då avses delmålet digital innovation.

  • Stöd för myndigheter och leverantörer

Upphandlingsmyndigheten, som inrättades 2015, ska tjäna som pådrivande kraft i den här digitala förvandlingen. Rättesnöret är således ”sunda offentliga affärer för en hållbar framtid”, men vad betyder det i realiteten?
– Det betyder specifikt att vi jobbar med att stödja offentliga myndigheter och enheter, men också leverantörer. Leverantörer är en viktig målgrupp för oss i syfte att öka leverantörsmångfalden och få in fler anbud för bättre affärer, säger Nassira El Kadaoui, verksam som strateg på Upphandlingsmyndigheten.
Nassira konstaterar samtidigt att uppdraget från regeringen handlar om så mycket mer. Under Inköpsrådets P2P-konferens i Stockholm i förra månaden beskrev hon närmare vad myndigheten just nu tar itu med.
– Vi jobbar med att utveckla och förbättra kunskap, verktyg och metoder för upphandling. Vidare jobbar vi med att verka för en effektiv rättssäker upphandling. Också hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss. Hållbarhet i form av miljö, men likaså social hållbarhet, förklarar Nassira.
–  Vi vill även främja för innovativa lösningar. Offentlig upphandling är ett fantastiskt verktyg just för att driva innovation. Det är viktigt nationellt, men även för internationella affärer, betonar hon.

”Offentlig upphandling
är ett fantastiskt verktyg
för att driva innovation”

Över huvud taget finns en utpräglad vilja att stärka upphandlingens strategiska betydelse. Det handlar om att använda offentlig upphandling som ett strategiskt redskap för att uppnå verksamhetsmål och driva samhällsutvecklingen framåt.
– Vi kommer att fokusera ytterligare på digitalisering från upphandlingsmyndighetens sida. Digitalisering behöver inköp för att lyckas och inköp har också nytta att hämta av digitaliseringen, säger Nassira El Kadaoui och noterar retoriskt:
– Tittar man på delmålen är det tydligt att detta inte kan ske utan upphandling och inköp. Hur ska Sverige kunna bli digitalt och till fullo uppnå de här målen utan inköp? Det är viktigt för oss.

  • ”En främlingsresa”

En grundsten i den här processen är att stödja upphandlande myndigheter att införa digitala verktyg och arbeta för standardisering. Nassira menar att det framför allt handlar om att digitalisera inköpsprocessen, att skapa förutsättningar för förberedande analyser och använda spendanalyser för faktabaserade beslut.
– Upphandlingsverktygen har stort genomslag, att helt enkelt ta vara på möjligheterna att använda sig av strukturerade format i större utsträckning än i dag. Och för att också realisera e-handelsverktyg och avtalsdatabaser och på så sätt titta på data och styra köpen i verksamheten, säger hon.
Visst framstår det som ett komplext område, vilket Nassira El Kadaoui instämmer i, men det är också därför den här färden känns så inspirerande.
– Det intressanta när vi ska realisera regeringens digitaliseringsstrategi är att kunna omvandla det behov vi har i offentlig verksamhet till digital tjänst. Alltså att öppna upp för nya tankar, konstaterar hon och låter ivrig att fylla de sidor som ännu så länge är oskrivna:
– Det här är en främlingsresa och det är inte helt lätt. Det är snarare så att vi kommer att behöva lära oss detta under resans gång.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise