Sverige topp tre som digitalt land

Danmark, Finland och Sverige är de tre mest digitala länderna inom EU. Det framgår av den årliga rapport om digitalisering, Digital Economy and Socoety Index 2017 (DESI), som publicerades nyligen av EU-kommissionen.
Sveriges placering är oförändrad jämfört med föregående år.

EU:s index för digital ekonomi och digitalt samhälle är ett verktyg som visar hur de 28 länderna ligger till på en mängd områden, från anslutbarhet och digital kompetens till digitalisering av företag och offentliga tjänster.
EU-kommissionens bedömning är att Sverige gör bra ifrån sig när det gäller digital förvaltning, men att vi inte tar tillvara på vår fulla potential jämfört med andra högpresterande medlemsländer.
”Med tanke på landets ledande ställning inom digital ekonomi och digitalt samhälle skulle ännu bättre e-förvaltningstjänster kunna vara en drivkraft för ökad teknologisk anpassning bland företag och medborgare” skriver kommissionen i sin utvärdering.

Även om Sveriges poäng i undersökningen är klart högre än EU-genomsnittet hamnar vi i kategorin ”högpresterande länder som saktar in”. Utmaningen för Sverige är att kontinuerligt förbättra digitaliseringen från redan höga nivåer inom de flesta områden.
Slovakien och Slovenien är de EU-länder som gjort störst framsteg det senaste året. Slovenien har bland annat sprungit förbi Sverige när det gäller e-fakturor och har knuffat ner oss från tredje till fjärde plats just i den specifika mätningen. I Slovenien är den digitala andelen sända fakturor lika med 56,7 procent. För Sveriges vidkommande är motsvarande siffra 33,1 procent. Störst på e-fakturor inom EU är Finland (71,8%) följt av Danmark (64,0%).

Slutsatsen att Sverige inte utnyttjar sin fulla digitala potential gäller i synnerhet området digitala offentliga tjänster. EU-kommissionen har ställt samman rapporter om varje enskilt EU-land och gör följande iakttagelse i vårt fall: ”Sverige sackar efter i fråga om landets strategi för öppen data”.
Här förväntas betydligt snabbare framsteg. Det är EU-kommissionen väldigt tydliga med vilket påtalas i en generell analys: ”Att tillhandahålla moderna, offentliga tjänster på nätet på ett ändamålsenligt sätt är ett sätt att minska utgifterna inom den offentliga förvaltningen och uppnå effektivitetsvinster på marknaden.”

Läs mer om Desi 2017:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise