ViDA-reformen ser ut att försenas

VAT_In_The_Digital_Age_delay VAT_In_The_Digital_Age_delay

Europaparlamentet skulle ta beslut i höst om förslagspaketet rörande en digitalisering av momsrapporteringen och obligatorisk e-faktura vid gränsöverskridande handel (ViDA).
Men den planen ser ut att falla.
Parlamentets finansiella utskott har krävt att ViDA skjuts upp minst ett år. En kompromiss ska visserligen behandlas av EU:s medlemsländer i december, men att den tänkta tidtabellen kommer att hålla är föga troligt.

De senaste turerna kring VAT In The Digital Age (Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern) har kommenterats i dagarna av Richard Asquith, verkställande direktör på VATCalc som erbjuder automationsprodukter för internationell momshantering. Richard bedömer nuläget med väldigt krassa ögon:
“Med tanke på den korta tidsaxeln – de första föreslagna ändringarna är planerade till januari 2024 – är det tämligen säkert att det blir vissa förseningar. Risken är att hela det trebenta ViDA-paketet står inför minst ett års fördröjning. Om reformerna inte antas nu i december kan det leda till en avsevärd försening eftersom 2024 är vikt åt valet till EU-parlamentet.”

Fredrik Andersson Carlö, som leder Skatteverkets tillsatta arbetsgrupp gällande transaktionsbaserad rapportering och obligatorisk e-fakturering, hyser samma sorts misstankar.
– Det har kommit förslag i höst under Spaniens EU-ordförandeskap, precis som det gjorde under Sveriges ordförandeskap tidigare i år. Spanjorerna har jobbat hårt för att nå ända fram, men att man ska få till ett beslut är inte särskilt sannolikt, konstaterade Fredrik under det seminarium som SFTI (Single Face To Industry) arrangerade i förra veckan.
Fredrik konstaterade då vidare:
– Det här kan också få konsekvenser för övriga datum, till exempel införandedatumet som ska vara 2028. Blir det en fördröjning av själva beslutet är det troligt att man även ser över dessa datum och konsekvensjusterar dem.

Omröstning i december

Allra närmast stundar en omröstning den 8 december. Då kommer medlemsländerna antingen anta eller avslå den ViDA-kompromiss som tagits fram under Spaniens nuvarande ordförandeskap för EU-rådet och där EU:s finansministrar – inom arbetsgruppen för skattefrågor (ECOFIN) – granskat de nya lydelserna.
Varför förhandlingarna dominerats så eftertryckligt av nya alternativa förslag bottnar i att EU-parlamentet har så många invändningar mot EU-kommissionens originalutförande av ViDA. Parlamentet har föreslagit över 250 ändringar gällande den här reformeringen av momsdirektivet. Det stora antalet önskade revideringar resulterade i att EU-parlamentets finansutskott, utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON), vid ett möte i juli begärde att genomförandet av kommissionens plan skjuts upp minst ett år för att ge medlemsstaternas skattemyndigheter och företag mer tid att förbereda sig.

Huvudpunkter i kompromissen

Den del i ViDA som är svårast att formge för att passa samtliga inblandade är den transaktionsbaserade momsrapporteringen – på EU-språk benämnt som Digital Report Requirements (DRR) – och knyter vi åter an till december är det många nyckelfrågor som behöver lösas till dess. Annars blir konsekvensen att implementeringen, som är tänkt att ske 2025-28, måste skjutas framåt i tiden.

Bland annat måste det tas ställning till följande:

  • En senareläggning av det innehåll i reformpaketet som var tänkt att träda i kraft redan 2024, såsom skyldigheten för alla företag att kunna ta emot e-faktura.
  • Utökad tidslängd för föreslagna tvådagarsfrist gällande transaktionsrapportering av gränsöverskridande transaktioner inom EU och digital rapportering till berörd skattemyndighet. Två dagar har uppfattats som “oresonabelt”. I stället har tio dagar nämnts som tänkbar gräns.
  • Återkallande av kommissionens förslag att från 2028 förbjuda samlingsfakturor.
  • Ge de medlemsländer som har ett inhemskt momssystem baserat på förhandskontroll tillåtelse att behålla den modellen. I kommissionens förslag är det egentligen ställt som krav att medlemsländerna ska harmonisera helt med uttalade lösningar i ViDA-underlaget senast 2028. 
  • En omarbetning av antagandet av den europeiska fakturastandarden EN16931 från att vara ett obligatorium med början 2028 till att bli ett frivilligt val.
  • Att säkerställa att data från det centrala elektroniska systemet VIES (VAT Information Exchange System) är tillgänglig på ett säkert och konfidentiellt sätt.


Kompromissen är som synes omfattande, men den är enbart av rådgörande art och måste godkännas av medlemsstaterna. ECOFIN, som genomfört omarbetningen, är alltså EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor. Rådet har ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens finans- och budgetpolitik.

Inga nyheter om hemställan

Sverige då? Här ser vi ännu så länge inga stora tecken på att vi förbereder oss inför ViDA-omvandlingen. Hemställan om att utreda frågan om obligatorisk fakturering för privata företag och offentlig sektor är numera nio månader gammal och snart mogen att lära sig att gå. Eller för att vara allvarlig: någon brådska tycks det inte vara.
Fredrik Andersson Carlö konstaterade på förra veckans SFTI-seminarium:
– Gällande hemställan finns ingenting nytt. Vår rättsavdelning frågade finansen (finansdepartementet) om det hände något där. Finansen svarade: de har sett hemställan, men inte tittat på den i bemärkelsen att bedöma vad man tycker om den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Panelsamtal Offentliga Affärer Panelsamtal Offentliga Affärer
Omvärld

Experttrio efterlyser nationell digital styrning

“Hur blir Sverige en toppnation inom digitalisering igen?”. Det var utgångspunkten för ett intressant panelsamtal arrangerat av Offentliga Affärer under Almedalsveckan.
Per Gustafsson
Estland_EU_ViDA-förslag Estland_EU_ViDA-förslag
Omvärld

Estland motsatte sig ViDA-förslaget igen

Estland avvisade ViDA på nytt vid senaste ECOFIN-mötet. Föreslagen kompromiss gällande momsredovisning för plattformsekonomi godtogs inte vid fredagens förhandlingar.
Per Gustafsson
Europeiska e-fakturanyheter Europeiska e-fakturanyheter
Omvärld

Häng med i nyhetssvepet om e-faktura i Europa

E-fakturan vinner fortsatt mark i Europa. Här tar vi upp några dagsaktuella nyheter på området. Vi kan även berätta om en eventuell sammanslagning.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise