Vill att fler använder data som strategisk resurs

I en rapport utförd av OECD konstateras att svenska företags användning av stora datamängder i en internationell jämförelse är låg.
Nu tar regeringen initiativ till att den här värdefulla informationskällan utnyttjas bättre.
De har givit Tillväxtverket i uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs.

– Många små och medelstora företag behöver bli bättre på att använda data strategiskt. Tillväxtverket får nu i uppdrag att hjälpa dem att tillvarata den potential som finns i datadriven innovation och data som resurs, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

Helt klart behövs det en injektion åt det här hållet. På uppdrag av regeringen genomförde OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) en översyn av Sveriges digitala transformation. Rapporten blev inte speciellt smickrande. OECD belyste i sin granskning att svenska företags användning av stora datamängder är låg sett ur ett internationellt perspektiv.
Med tanke på att regeringen har som uttalad målsättning att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter väntar definitivt mycket arbete.

För att höja takten vidtar därför regeringen åtgärder för att stimulera utvecklingen och de tar Tillväxtverket till sin hjälp.
Inledningsvis ska Tillväxtverket i sitt uppdrag identifiera sektorer och branscher där det finns störst potential för datadriven innovation och strategisk användning av data. Tillväxtverket ska även genomföra kunskapshöjande insatser. Till exempel seminarier och pilotprojekt i labbmiljö. I arbetet ska nationell säkerhet, skydd av personlig integritet och frågor kring delning, utbyte, tillgång, ägarskap, datainsamling och lagring tas i beaktande.

I regeringsbeslutet gällande uppdraget framhålls att ”kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar om och hur man kan använda digitalisering för verksamhetsutveckling och innovation, är nödvändigt för att skapa förutsättningar för tillväxt och stärkt välfärd”.
Senast den 1 februari nästa år ska Tillväxtverket lämna en delredovisning av uppdraget till infrastrukturdepartementet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Okategoriserad

Dynamisk träffpunkt som skapar möjligheter

Maria Biederbeck
offentlig sektor offentlig sektor
Nyheter

DIGG: Offentlig sektor skickar för få e-fakturor

DIGG uppmanar offentlig sektor att skicka e-faktura. Nu förekommer för mycket papper. Hacer Ok, KAM på InExchange, framhåller att lösningarna finns sedan länge.
Per Gustafsson
Okategoriserad

Gör som InExchange – följ Global Pride

Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise