Öppenhet för förändring gör digitaliseringen enklare

Anders Jonsson, vd, InExchange Anders Jonsson, vd, InExchange
Krönika av Anders Jonsson, vd, InExchange

Förändringar kan vara svåra – men även lätta.
Mycket hänger på vägvalen man gör, när de sker och hur de genomförs. Utvecklingen inom digital affärskommunikation illustrerar tydligt hur olika avvägningar och tagna beslut, eller snarare uteblivna beslut, kan innebära stor skillnad.
För den som vill hänga med i omställningarna, och är beredd att ta hjälp vid behov, blir den digitala accelerationen inspirerande och gynnsam. För den passive riskerar trösklarna bli höga och svåra att ta sig över på sikt.

Kastar sig man sig huvudstupa rakt ut i teknikvirveln blir man lätt vimmelkantig. Machine Learning, Data Mining, Artificial Intelligence, Blockchain och så vidare.
Begreppen är många. Är man oinvigd i dessa termer och ängslas över hur man ska förstå allt är man snart vilse.
Det här är saker man knappast sätter sig in i under en kafferast.

Förändringar uppstår genom behov

Men det är heller inget måste. Att vara ordentligt påläst alltså.
Teknisk förvandling utan tekniska färdigheter fungerar det också.
Det viktigaste i sammanhanget är att vara öppen för förändring och lyhörd för de digitala nyheter som finns tillgängliga och som förbättrar såväl det vardagliga arbetet som verksamheten i stort.
Det är också viktigt att vara medveten om vad som är starkaste drivkraften till att det sker förändringar. “Tekniken” tänker ni kanske lite snabbt, men teknik allena ändrar inga föråldrade vanor. Förändringarna kommer när behovet uppstår och framför allt när det ställs krav på en nyordning som i sin tur gör en teknisk förvandling nödvändig.
I  branschen som InExchange är sysselsatt inom, elektroniskt utbyte av fakturor och affärsdokument, är det bara att härleda till lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor som infördes 2019. Det var lagen som utlöste en rejäl effekt. Inte tekniken.

Viktigt konkurrensmedel

En annan väsentlig bit beträffande lagen är att våra myndigheter är kravställare. När statsapparaten pekar med hela handen följer marknaden instinktivt efter. Dels av ekonomiska skäl givetvis, men också för att centrala krav är lätta att hänvisa till och tacksamma att använda som argument när man vill genomföra en förändring.
Men självklart agerar marknaden även på eget initiativ och skapar drivkrafter av olika art. Det kan vara administrativa anspråk ställda av större koncerner. Det kan även vara systemlösningar som överbryggar tekniska barriärer. Just det senare är InExchange ett exempel på. Vi gör det möjligt för ekonomiavdelningar att motsvara marknadens krav genom att förenkla processen att ta emot och hantera elektroniska dokument och meddelandetyper. 
Via vår hjälp blir tekniken tillgänglig, hanterbar och förståelig.
Resultatet blir att kunderna på så vis följer med i utvecklingen. Utan att för den skull behöva besitta nämnvärd IT-kompetens.

"I vår bransch är det bara att härleda till lagkravet. Det var lagen som utlöste en rejäl effekt. Inte tekniken."

Men är det verkligen hela världen om man vill hålla sig till sina gamla beprövade procedurer och väntar in i det längsta med teknisk förnyelse?
Ja, faktiskt. Av två aspekter.
Den ena är att företaget som sådant blir trögt. Därmed får de också svårare att konkurrera. Framför allt prismässigt eftersom de har en högre kostnadsbild i form av mer personal, i och med att tidsåtgången är större, men också sett till kapitalförsörjning. Är man långsammare krävs mer kapital för att få verksamheten att snurra runt och då tvingas man kanske låna vilket kostar mer.
Det andra är konsekvenserna för den enskilda individen. Eftersom företaget måste förändra sig måste individen vara med i den förändringen. Vilket kan vara jobbigt och faktiskt göra lite ont. Då kan det vara skönt att utrustas med verktyg som förenklar möjligheterna att utföra uppgifter som har större värde för företaget och som förmodligen äger ännu viktigare betydelse i framtiden.

Roller i förvandling

Det kan måhända låta kallhamrat att uttrycka sig så här, men om det händelsevis är värdefullt att fortfarande knappa konteringar så kommer det absolut inte vara fallet i framtiden. Rollerna på en ekonomiavdelning är i förvandling och som enskild medarbetare behöver du förvandlas i samklang med dessa.
Eller rakt på sak: automatiserad bokföring kommer att fungera till slut. Då behövs inga stämplar längre. Då kan det dessutom vara försent att förändra via den lätta vägen. Kvar är i så fall bara den svåra och den är aldrig att föredra.  
Svårt tar tid. Svårt är dyrt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips för att driva ditt företag.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Annika Johansson_vovven Bosse Annika Johansson_vovven Bosse
I Fokus

I Annikas hjärta samsas familj, natur och kollegor

Varje år får någon medarbetare på InExchange berätta om sina sommarplaner. I år det Annika Johanssons tur. Hon är på kundservice och företagets huvudskyddsombud.
Per Gustafsson
Emma Joelsson Emma Joelsson
I Fokus

Emma ska i sommar belysa hur vi kan växa!

Den fortsatta tillväxten för InExchange står i fokus för studenten Emma Joelsson. Hon ska i sommar göra ett projekt som omfattar en kartläggning och analys av vårt företag.
Per Gustafsson
Skatteverket på EFH-mässan Skatteverket på EFH-mässan
I Fokus

Skatteverket: E-fakturan motverkar bedrägerier

E-faktura och transaktionsbaserad rapportering bekämpar ekonomisk brottslighet. Det menar Skatteverket som i ett föredrag på EFH pläderade för obligatorisk e-fakturering.
Per Gustafsson

Ladda ner din guide om Peppol

Vad är Peppol och hur fungerar det? I denna guide får du lära dig mer om Peppol som format och infrastruktur. Enkelt och pedagogiskt.

Basic

Premium

Enterprise